Fordyb dig

Spørgsmål omkring emnet

Hvilke slags dyr kommer ind?    hunde, katte, kaniner, marsvin og fugle.

Er de på nogen måde knyttet til dyrehospitalet?   Ja, er de herreløse dyr sårede eller syge, når de bliver fundet,  bliver de først kørt til hospitalet og siden til internatet.

Hvor mange ud af 10 dyr er syge eller sårede når de bliver fundet?    Det er meget få, der er syge eller sårede. Der er kun 1 dyr (i gennemsnit) ud af 10 dyr, der er syge eller sårede. 

Bliver der fundet flest unger eller voksne dyr?   Der bliver fundet flest voksne dyr.

Er der flest vanrøgtede eller efterladte dyr der bliver fundet?     Det er uden tvivl flest efterladte dyr, der bliver fundet.

Er der mange forsøgsdyr i Danmark?   Ja, i år 2007 blev 320.745 dyr anvendt til forsøg:(

Hvad for et dyr kommer der flest ind af?   Der kommer uden tvivl flest katte ind.

Er der dyrenes beskyttelse i andre lande end i Danmark?   Nej, ikke helt, men der er andre organisationer, der ligner meget.

Hvor mange love er der ca. skrevet omkring dyrehold og velfærd?     Der er omkring 517 love omkring dyrehold og velfærd.

Hvor mange ud af 100 dyr finder deres ejer igen?      Det er meget meget få dyr, som finder deres ejer igen. Det er kun ca. 5% af alle der finder hjem.

I hvilken årstid kommer der flest dyr ind?    Der kommer flest katte ind om sommeren og flest hunde i ferier.

Hvor mange internater er der i Danmark?   Der er omkring 17 internater i danmark.

I hvilke slags områder bliver der fundet flest dyr?   Det er meget svært at sige. Dyrene bliver ofte fundet i det område, hvor de blev væk.