Fordyb dig
Picture

                                            Den lille istid
 Ekstremt kolde vintre, tilfrosne bælter og korte regnvåde sommer med dårlig høst. Perioden fra starten af 1300-tallet til 1850-erne kaldes populært for ”den lille istid”. Gennemsnitstemperaturen var omkring 1,5 grader lavere end i dag. Dermed er ”den lille istid” den koldeste periode siden den ”rigtige” istid.

Hvorfor opstod ”den lille istid”? Mulige årsager er en svag Golfstrøm, ændringer i solaktivitet eller vulkanudbrud. Men den præcise forklaring mangler endnu og skal måske findes i en blanding af flere forskellige faktorer.

Den klimatiske ændring påvirkede en række historiske begivenheder. Nordboerne forsvandt fra Grønland, og svenskerne marcherede over isen på Storebælt i 1659, hvilket førte til tabet af Skåne, Halland og Blekinge. Men klimaet påvirkede i høj grad også livet og dagligdagen for den enkelte bonde og sømand.