Fordyb dig

Stats og regerings former..
Her ser vi lidt nærmere på alle de statsformer der findes...

Picture
10. Monarki er en regeringsform hvor der er enehersker, eneherskeren er en konge eller en dronning. De fleste monarkier i dag, er konstitueret, altså at monarken er det officielle overhoved ud af til, og den der tager på officielle besøg i udlandet.
Monarken underskriver også de love folketinget vedtager.

9. En republik er lidt det modsatte af et monarki, i en republik er det en folkevalgt præsident, der er det officielle overhoved ud af til. Man betegner tit en republik som en demokratisk styreform, men man har også set eksempler på at et diktatur kalder sig for en republik eller en folkerepublik.

8. Et diktatur er det mest udemokratiske styrerform, hvor det kun er en enkelt person der sidder ved magten. Sådanne diktaturer overlever delvis på grund af den frygt, folket nærer for styret. Ofte bruges væbnet magt, propaganda og fængsling af dem der forsøger at gøre oprør.
I disse diktaturer er der ofte kun et parti, diktatorens eget, der er tilladt.

7. Føderation eller en forbundsstat, er en stat bestående af flere små delstater. Her fastlægger man en grundlov for alle delstaterne og har en forbunds præsident og et forbundsparlament.
Tyskland, Rusland og USA er alle enten en Forbundsstat eller en Føderation.

6. Et Imperium er nok mest kendt fra fortiden af, så som Romerriget og det antikke Grækenland.
Et imperium er en betegnelse for et rige, bestående af flere forskellige folkeslag, med udgangspunkt i et enkelt lille folkeslag.

5. Koloni magter er lande, der har ”indtaget” et andet land og gjort det til sit eget område, i gamle dage i det antikke Grækenland, into de forskellige bystyrer landområder, og bosatte deres egne indbyggere der.
Danmark har skam også været koloni magt, vi havde de ”dansk vestindiske øer” hvor vi handlede med slaver, bananer og sukker, det tjente vi rigtig gode penge på…

4. Delstater er små stater i en forbundsstat, med egen regering og parlament.
Men delstaten hører stadig under forbundsstaten eller føderationen. I visse tilfælde kalder delstaten sig for en republik, i sådanne tilfælde kaldes staten for en delrepublik.

3. En bystat er en betegnelse for en anderkendt stat, hvis territorium udelukkende består af en enkelt by.
I dag er det småt med bystater men de mest kendte er nok Luxemburg, Singapore og Monaco, alle lande der kun består af en enkel by…

2. En personalunion er en stat som har samme regent, altså konge eller dronning, men hvor landene er uafhængige af hinanden, altså de har hver deres regering.
Danmark, Grønland og Færørene har alle Dronning Margrete den 2. som regent, men har hver deres regering.

1. Demokrati er den alder mest demokratiske regeringsform, det består af 3 magter, den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt, alle disse magter er uafhængige af hinanden.
Den lovgivende er det folkevalgte parlament, Den udøvende er den folkevalgte regering og den dømmende er domstolene  

Så nu ved du lidt om alverdens regerings og statsformer…