Fordyb dig

          brændende jern

Du kan selv lave det der hjemme.
Du skal bruge et batteri  og noget ståluld. Det er noget man bruger til at  gøre rent i gryder og en grilltang og en vask så der ikke går ild i noget. 

Hvis du er under 8 år skal der være en voksen med dig.

fordi der sker en elektrisk ladning mellem batteriet og stålulden, går der ild i stålulden. Det er fordi at stålulden bliver ledende  ligesom et lyn.